کتاب هویج پالتوپوش نوشته محمد هادی محمدی را بلندخوانی کردیم. سپس بچه‌ها کتابخانه را مرتب کردند. به یکی از پسرهای کتابخانه سر زدیم  که بذری را کاشته بود، بذر رشد کرده و حاصل زحمتش را دیدیم.

امروز مهمانی هم داشتیم که همراه با بچه‌ها کاردستی درست کرد.

مربیان: خواهران احمدی

محل اجرا: سرپل ذهاب، جنب پیام نور، کتابخانه ژیوان

      بیشتر بخوانید: