کتاب چه و چه و چه یه بچه را برای کودکان بلندخوانی کردیم. در حین بلندخوانی، کودکان با عروسک‌های انگشتی، نقش بچه خرگوش‌ها و با عروسک‌های دستکشی، نقش خرگوش خاله و روباه را بازی می‌کردند. در آخر به کمک داستان و همراه بچه خرگوش‌ها، آموزش تفریق، تساوی و تناظر را دادیم.

مربی: کیوان نعمتی

محل اجرا: سراوان، دبستان فلسطین دشتوک

بیشتر بخوانید: