کتاب تق‌تق مااا، گاوهایی که تایپ می‌کنند نوشته‌ی: دورین کرونین را برای بچه‌های پایه‌ی چهارم بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی به ساخت ماسک پرداختیم. در حین ساخت ماسک، به علت محدودیت لوازم مورد نیاز، کودکان با یکدیگر درگیر می‌شدند و  این اتفاق بهانه‌ای شد برای پرداختن به موضوع کتاب و قرار شد دو گروه تشکیل شود و با نوشتن نامه با هم گفت‌وگو کنند.

مربی: لیلا پورکریمی