کتاب خانم حنا به گردش می‌رود برای بچه‌های پیش‌دبستانی خوانده شد و کلاسی پرشور و خنده برای بچه‌های پیش‌دبستانی رقم خورد درآخر بچه‎ها دایره‌وار نشستند و کتاب را لمس و تصاویر آن را نگاه کردند و برای هم بازگو کردند.

مربی: انیس سراوانی

محل اجرا: دبستان هجرت، زابل

بیشتر بخوانید: