اجرا نمایش خانواده‌ی انگشتی توسط دانش‌آموزان عشایر

مربی: رضا یوسفی

محل اجرا: دبستان نبوت عشایر سیستان و بلوچستان