داستانک اول کتاب خرگوش حکیم نوشته‌ی: محمدهادی محمدی، را برای بچه‌های پایۀ دوم(کودکان بازمانده از تحصیل) بلندخوانی کردم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها نقاشی کشیدند و از روی الگوهای آماده ماسک درست کردند.

مربی: طاهره مدی

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران