بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم نوشته‌ی: محمدهادی محمدی برای بچه‌های پایه‌ی چهارم

مربی: لیلا پورکریمی

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران