به همرا بچه‌ها به پارک بهاران جنب کتابخانه استاد هه‌ژار به منظور ترویج خواندن کتاب در بین اقشار مختلف رفتیم. در آنجا کتاب خفاش دیوانه نوشته‌ی: جین ویلیس را در فضای سر سبز و بانشاط برای بچه ها بلندخوانی کردیم. بچه‌ها با شور وعلاقه زیاد به داستان گوش می‌دادند و از دیدن تصاویر آن لذت می‌بردند، وسط داستان کتاب را زمین گذاشتم و به روال داستان از بچه‌ها خواستم بیایند خودمان را مانند خفاش آویزان کنیم و به دورو برمان نگاه کنیم ببینم که آیا ما هم دور و بر خودمان را مثل خفاش می‌ببنیم؟ چند تا از بچه‌ها همانند خفاش خود را از آلاچیق و تنه درخت آویزان کردند. برای بقیه دوستانشان می‌گفتند. در پایان داستان، بچه‌ها با نحوه زندگی کردن خفاش، تولید مثل، رنگ و مکان زندگی وی آشنا شدند.
محل اجرا: کتابخانه اسناد هه ژار، روستای ربط استان آذربایجان غربی