کتاب یک داستان محشر را برای پایه چهارم بلندخوانی کردیم.

از فضای نمازخانه استفاده شد، واکنش دانش‌آموزان عالی بود که حتی سرمای نمازخانه کمتر احساس شد

و در انتها کتاب را به شکل گروه گروه در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

محل اجرا: دبستان حدیث، ورامین