بلندخوانی کتاب دکتر می‌دی‌سین نوشته‌ی: روبرتو پیومینی
مربی: اقای زبیر پیغامی
محل اجرا: اشنویه، شهرستان مرزی استان آذربایجان غربی