بلندخوانی کتاب رفتم به باغی نوشته‌ی: محمدهادی محمدی برای بچه‌های پیش‌دبستانی

مربی: سمیه قنبری

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران