سفره  دوستی

دراین سفره که از پلاستیک درست شده دانش‌آموزان پایه‌ی اول دور آن نشسته و کلیه کارهایی که روی تخته کلاس و دفتر انجام می‌دهند در این سفره در کنار هم  به صورت عینی با دست ورزی انجام می‌دهند. از جمله فعالیت‌های انجام شده: مربع‌های شگفت‌انگیز، قرینه‌سازی اشکال و همچنین املا و نوشتن کلمات

مربی: فاطمه سرگزی

محل اجرا: دبستان هجرت، زابل