موضوع کتاب سفر به خیر قطره کوچولو: آشنایی با شبنم و نحوه‌ی تشکیل آن

مراحل بلندخوانی: ابتدا دانش‌آموزان در گروه‌های سه‌نفری (هر میز سه نفر) برای ایجاد فضای صمیمی و دوستانه‌تر نشستند و این عمل باعث دید بهتر تصاویر کتاب و شنیدن واضح‌تر صدای شخص بلندخوان می‌شد.

بلندخوانی با پرسش و پاسخ‌هایی چون:

  1. فکر می‌کنید کتابی که در این جلسه برای شما آورده‌ایم در مورد چه چیزی است؟ دانش‌آموزان هرکدام حدس زدند ولی پاسخ درستی ندادند.

وقتی‌که جلد کتاب را دیدند همه باهم گفتند: در مورد قطره یا باران است.

  1. آیا کسی می‌داند که شبنم چه چیزی است و چگونه تشکیل می‌شود؟ یکی از دانش آموزان گفت: شبنم یعنی کرم شب‌تاب، یکی گفت: شبنم چراغ دارد و…

پاسخ درست مربیان به دانش‌آموزان: در هوایی که ما نفس می‌کشیم ذرات ریزی قطره‌های آب وجود دارد وقتی‌ که شب‌ها هوا سرد می‌شود ذرات آب موجود در هوا متراکم شده و به ‌صورت شبنم روی برگ گل‌ها و درختان می‌نشیند و ما به این قطرات ریز آب شبنم می‌گوییم. (دانش‌آموزان در مورد شبنم چیزی نمی‌دانستند دو نفر شبنم را با کرم شب‌تاب اشتباه گرفته بودند.)

واکنش دانش‌آموزان به کتاب:

بعد بلندخوانی را شروع کردیم دانش‌آموزان خیلی از داستان کتاب و قطره کوچولو خوششان آمده بودند و همراه قطره کوچولو به سفر می‌رفتند (همذات پنداری خوبی داشتند)

بعد از بلندخوانی دانش‌آموزان با استفاده از مقوا و چسب و قیچی که در اختیار داشتند توالی داستان را درست کردند.

بعضی از دانش‌آموزان که کارشان تمام نشده بود کاردستی‌هایشان را به منزل برده و بعد از تکمیل به مربیان تحویل دادند.

محل اجرا: پایه سوم ابتدایی، مدرسه دخترانه زینبیِ

بیشتر بخوانید: