بلندخوانی و اجرای نمایش سفر به سرزمین وحشی‌ها بر پرده‌در کتابخانه برای دانش‌آموزان

مربیان: جلیل بریچی، المیرا مودی

محل اجرا: دبستان شهید عالی، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: