اواخر شهریور ۹۶ با کمک دو تن از اعضای با من بخوان و همکاری کودکان منطقه ۳ کتابخانه های کودک محور در شهرهای چابهار، کنارک، و زرآباد بازسازی و تجیز شد.