اواخر شهریور 96 با کمک دو تن از اعضای با من بخوان و همکاری کودکان منطقه 3 کتابخانه های کودک محور در شهرهای چابهار، کنارک، و زرآباد بازسازی و تجیز شد.