روز جالب و پرهیجانی بود برای کودکان مهدکودک ثمَر. آن‌ها با کنجکاوی زیادی به مربیان نگاه می‌کردند.

یکی از کودکان پرسید: شما پلاستیک زباله را برای چه ‌کاری می‌خواهید.

کودکان که کنار مربیان نشسته بودند و نگاه می‌کردند با دقت تمام، دو پلاستیک زباله داشتیم. یکی مشکی و دیگری سبز.

ستاره و خورشید و ماه را که می‌چسباندیم. رها گفت: من فهمیدم می‌خواهیم شعر روز و شب را بخوانیم.

بعد از درست کردن وسایل نمایش در کنار کودکان، آن‌ها در قسمت سواد پایه نشستند و با کمک مربیان شروع به خواندن شعر روز و شب کردند.

کودکان خیلی هیجان‌زده بودند که هر چه زودتر نمایش روز و شب را شروع کنیم. کودکان را به گروهای دونفری تقسیم کردیم و شروع به اجرای نمایش کردیم. برای آن‌ها خیلی جالب و دوست داشتنی بود.

مربیان: (انگوری، اسد نژاد)

بیشتر بخوانید: