در ۱۱ هُمین روز از آذر ماه، فصل پاییز خاطره‌ی آموزشی زیبایی را برای ۱۶ نفر از کودکان مهدکودک با کتاب” لولوپی + ۰ ” خلق نمود.

بدو ورود کودکان به کلاس، حضور و غیاب با دوره‌ی شعرهای آموزش داده شده، انجام گرفت.

سپس کودکان به صورت پشت سرهم و نیم دایره‌ای به ترتیب قد، در جایگاه اختصاصی آموزشی نشستند.

با توجه به نقاشی ترسیم شده بر روی دیوار کلاس، دوره‌ی آموزشی به صورت پرسش و پاسخ تصویری از کودکان انجام شد.

چقدر زیبا و با دقت و ظرافت کامل به سوال‌ها پاسخ می‌دادند.

سوال‌هایی که از کودکان پرسیده شد با اشاره به نقاشی به شرح زیر می‌باشد:

۱- این جا کجا بود؟
۲- تو سرزمین بهار چه کسی زندگی می‌کند؟
۳- شغل یا کار عمو کوکو چه بود؟
۴- سرزمین بهار چند قسمت شده بود؟
۵- اسم همسر(زن) عمو کوکو چیست؟
۶- مرمر خانم چه کارهایی را می‌توانست انجام دهد؟
۷- و ….

 

کودکان چقدر دوست داشتنی هستند و با شوق جوابگو بودند.

بعد از پرسش و پاسخ، به همراه کودکان آموزش داستانک بچه‌ها، بخش دوم را آموزش دادیم.

در این آموزش اهداف ذیل مدنظر ما بود:

۱- دوره کردن داستانک‌های قبلی که مرتبط با آموزش امروز است.
۲- فراگیری اعداد و شمردن کودکان تا عدد ۴
۳- یادگیری(جمع)، یکی از ۴ عملیات مهم ریاضی: دو با دو می‌شود چند تا؟ ۴ تا
۴- درک صحیح و عینی از اندازه ها: کوچک و بزرگ، کوچک تر و بزرگ تر
۵- و …

خدا را شاکریم که نوگل‌های فهیمی را در عرصه‌ی مهم آموزش داشته و هر یک بهتر از دیگری است.

در پایان آموزش جهت درک عمیق و ثبت در ذهن کودکان، بعد از صرف تغذیه، با اسباب بازی” آجرک‌ها” به صورت بازی چند آجرک در سایزهای مختلف را انتخاب کرده و بزرگ و کوچک، بزرگ‌تر و کوچک‌تر را گروهی و انفرادی انجام دادیم.

سپس کاربرگ مربوطه از کتاب کار لولوپی + ۰ را چاپ و کودکان با دستان کوچکشان حل کردند.

مربیان: خانم‌ها جعفری و نعمتی