نمایش داستان نخودی و نان از فارسی آموز نخودی در کلاس
بچه‌ها خیلی بهتر شده‌اند ولی هنوز قابل‌کنترل نیستند با سختگیری‌های من پنج نانوا، چند کلاغ و چند درخت داشتیم و نمایش را چند بار با افراد مختلف تکرار کردیم.

مربی: خانم مرضیه کی خا

محل اجرا: دبستان شاهد، زاهدان

بیشتر بخوانید: