کودکان  دارای ذهنی خلاق و کنجکاو  هستند کار با داستانک‌ها را دوست دارند و سریع  کارهای انجام‌شده را به ذهن می‌سپارند.

امروز توی کلاسم  یکی از دانش آموزان گفت: خانم من نمی‌دانم در آینده چه شغلی انتخاب کنم؟ شایدم مثل می بول جان روزی یک تصمیمی برای خودم بگیرم. بهترِ است تا همه‌چیز را یاد بگیرم.

این خاطره واقعاً برایم جالب بود که بچه‎ها این‌قدر به شخصیت‌ها و داستانک‌ها اهمیت می‌دهند.

مربی: مهین خیاط

محل اجرا: دبستان شهید هیبت الهی کلاتک، سراوان

بیشتر بخوانید: