در برنامه‌‌ی «با من بخوان» که در مدارس محمودآباد هم اجرا می‌شود، کتاب‌خوانی به فرآیندی فعال، تجربی و زنده برای کودک بدل می‌شود.