کلاس بلندخوانی با حضور گرم بچه‌ها و مهمان بزرگوار آقای ولدبیگی که زحمت بلندخوانی را کشیدند.

گرفتن تولد برای سه نفر از بچه‌ها واجرای نمایش توسط بقیه‌ی بچه‌ها.

مربی: باران بارانی