ابتدا یک آزمایش براى بچه‌ها آماده کردیم. این آزمایش شبیه‌سازى فوران آتشفشان بود.

وسایل مورد نیاز:

نمک،نصف قاشق چایخورى
پودر سودا یا بیکینگ پودر، دو قاشق غذا خورى
رنگ غذاى نارنجى، چند قطره
مایع ظرفشویى، چند قطره
سرکه
یک بطرى با دهانه باریک
یک مقواى مخروطى شکل

داخل بطرى نمک، بیکینگ پودر و رنگ غذا را می‌ریزیم و مخلوط مى‌کنیم. مایع ظرفشویى را نیز اضافه مى‌کنیم. بعد سرکه را می‌ریزیم. روى بطرى مخروط را قرار می‌دهیم و منتظر مى‌مانیم. واکنش داخل شیشه انجام شده و مایع نارنجى کم‌کم از شیشه بیرون می‌ریزد.

بچه‌ها از دیدن این آزمایش خیلى هیجان‌زده شدند و مى‌خواستند مواد را لمس کنند. مى‌گفتند که در تلویزیون آتشفشان را دیده‌اند. برایشان توضیح دادم که این‌ها موادى هستند که داخل زمین هستند و در اثر انفجار مثل همین اتفاقى که تو شیشه افتاده از زمین خارج می‌شوند.

همه بچه‌ها به اشتباه کلمه آتشنشان را استفاده مى‌کردند. با هم در مورد واک ف حرف زدیم و چند بار کلمات فوران و آتشفشان را تکرار کردیم و توضیح دادم که آتشنشان با آتشفشان فرق دارد.

به درخواست بچه‌ها این آزمایش دوبار انجام شد.

ساخت فرفره:

وسایل مورد نیاز: کاغذ رنگى، قیچى، نى، سوزن ته گرد

کاغذهاى رنگى را به شکل مربع به هر کدام از بچه‌ها دادیم. بچه‌ها کاغذها را به هر دو طرف تا زدند تا خط تا در قطرهاى عمودی و افقى دایره قرار گیرد. سپس خط قطرها را تا نیمه قیچى زدیم و به کمک بچه‌ها یک در میان هر برش را به سمت مرکز مربع برگرداندیم. در آخر فرفره را به کمک سوزن روى نى وصل کردیم.