ابتدا يك آزمايش براى بچه‌ها آماده كرديم. اين آزمايش شبيه‌سازى فوران آتشفشان بود.

وسايل مورد نياز:

نمك،نصف قاشق چايخورى
پودر سودا يا بيكينگ پودر، دو قاشق غذا خورى
رنگ غذاى نارنجى، چند قطره
مايع ظرفشويى، چند قطره
سركه
يك بطرى با دهانه باريك
يك مقواى مخروطى شكل

داخل بطرى نمك، بيكينگ پودر و رنگ غذا را مي‌ريزيم و مخلوط مى‌كنيم. مايع ظرفشويى را نيز اضافه مى‌كنيم. بعد سركه را مي‌ريزيم. روى بطرى مخروط را قرار مي‌دهيم و منتظر مى‌مانيم. واكنش داخل شيشه انجام شده و مايع نارنجى كم‌كم از شيشه بيرون مي‌ريزد.

بچه‌ها از ديدن اين آزمايش خيلى هيجان‌زده شدند و مى‌خواستند مواد را لمس كنند. مى‌گفتند كه در تلويزيون آتشفشان را ديده‌اند. برايشان توضيح دادم كه اين‌ها موادى هستند كه داخل زمين هستند و در اثر انفجار مثل همين اتفاقى كه تو شيشه افتاده از زمين خارج مي‌شوند.

همه بچه‌ها به اشتباه كلمه آتشنشان را استفاده مى‌كردند. با هم در مورد واك ف حرف زديم و چند بار كلمات فوران و آتشفشان را تكرار كرديم و توضيح دادم كه آتشنشان با آتشفشان فرق دارد.

به درخواست بچه‌ها اين آزمايش دوبار انجام شد.

ساخت فرفره:

وسايل مورد نياز: كاغذ رنگى، قيچى، نى، سوزن ته گرد

كاغذهاى رنگى را به شكل مربع به هر كدام از بچه‌ها داديم. بچه‌ها كاغذها را به هر دو طرف تا زدند تا خط تا در قطرهاى عمودي و افقى دايره قرار گيرد. سپس خط قطرها را تا نيمه قيچى زديم و به كمك بچه‌ها يك در ميان هر برش را به سمت مركز مربع برگردانديم. در آخر فرفره را به كمك سوزن روى نى وصل كرديم.