يادگيري خط و گوشه با لولوپی، زابل، آبان 96

خط و گوشه را از مجموعه‌ی لولوپی با چوب خط به دانش‌آموزان آموزش دادیم.

مربی: نيكفرجام

محل اجرا: دبستان ديبا وكيلي راد، شهرستان هيرمند، زابل

بیشتر بخوانید: