یادگیری خط و گوشه با لولوپی، زابل، آبان 96

خط و گوشه را از مجموعه‌ی لولوپی با چوب خط به دانش‌آموزان آموزش دادیم.

مربی: نیکفرجام

محل اجرا: دبستان دیبا وکیلی راد، شهرستان هیرمند، زابل

بیشتر بخوانید: