شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)، اوز، آذر96

داستانک‌های شمارورزی لولوپی + ۰ را برای بچه‌های کلاس اول همراه با ماسک شخصیت‌های داستان بلندخوانی کردم.

هدف آشنایی با شخصیت‌ها و داستانک‌های کتاب بود تا بچه‌ها آمادگی شروع کتاب لولوپی یک که برای پایه اول است را داشته باشند.

محل اجرا: کتابخانه‌ی توران بانو مهر و ماه کرانی اوز

شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)، اوز، آذر96

بیشتر بخوانید: