بلندخوانی داستانک اول شمارورزی لولوپی+ 0،محمودآباد، آبان 96

پس از آشنایی با تمام شخصیت‌های لولوپی+صفر امروز اولین داستانک کتاب همراه با مفهوم نصف کردن و کاربرد کلمات اشاره این و آن به کودکان آموزش داده شد.

در ابتدای کلاس درمورد تمام شخصیت‌های کتاب با کودکان صحبت کردیم و همگی هر چه در مورد شخصیت‌ها فکر می‌کردنند را گفتند یکی از کودکان گفت: که من فکر می‌کنم خاکستر به این دلیل اسمش را خاکستر گذاشتند که رویش  خاکستر ذغال ریختن.

سپس داستانک را خواندیم و با کودکان در مورد واژه‌ها و تصاویر گفت‌وگو کردیم یکی از کودکان در پاسخ به سوال فکر می‌کنید معنی از هم چیز سر در آوردن یعنی چه؟ گفت: که یعنی فضول است و همه چیز را می‌خواهد بفهمد.

پس از توضیح کلمات اشاره این و آن از کودکان خواستیم نقاشی  سرزمین بهار را بکشند آن‌ها رودخانه‌ای در وسط کاغذ کشیدند و در یک طرف درخت، آدم و خانه کشیدند و در طرف دیگر درخت لانه و حیوان کشیدند.

مربیان: خانم‌ها رمضانی و ایشانی

بلندخوانی داستانک اول شمارورزی لولوپی+ 0،محمودآباد، آبان 96

بیشتر بخوانید: