امروز زنگ هنر با تلفیق درس هنر و ریاضی بچه‌ها به گروه‌های خود تقسیم شدند و سپس با خواندن شعر مربوطه از کتاب کارورزی ریاضی لولوپی+ ۰ از آن‌ها خواسته شد شکل آدمک را بکشند.

اهداف این فعالیت:

۱٫افزایش هماهنگی چشم و دست

۲٫تقویت حافظه شنیداری جهت همخوانی با من و توجه به شعر و کشیدن هم‌زمان الگوهای خواسته‌شده در شعر

۳٫شناخت اعضای بدن چشم، ابرو، گوش و… و محل هرکدام در تصویر

۴ توجه به جزئیات در نقاشی مثل گوش و انگشت و مو

۵افزایش حس مشارکت گروهی و ایجاد رقابتی سالم و جذاب بین بچه‌ها

با توجه به اینکه بچه‌های من با نیازهای ویژه ذهنی هستند در زنگ هنر هر وقت می‌گفتم نقاشی می‌گفتند خانم ما بلد نیستیم اما با اجرای این طرح و شعر همراه با نقاشی و تشویق دوستان خود هنگام کشیدن، توانستند نقاشی ساده یک آدمک را با جزییاتش یاد بگیرند.

مربی: خانم حسینی

محل اجرا: مدارس استثنایی، زاهدان

بیشتر بخوانید: