با استقبال شما از فراخوان برگزاری روز جهانی اِلمر (۶ خرداد ۱۳۹۶)، کلیپ دیگری با عکس‌های جدید تهیه کردیم.