کتاب مرغ سرخ پاکوتاه را برای بچه‌های پیش‌دبستانی بلندخوانی کردیم.
مربی: خدیجه رفیعی
محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران