مرغ سرخ پاکوتاه در کلاس بلندخوانی شد.

بعد کتاب در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت و آن‌ها از نگاه کردن به تصاویر لذت بردند و خواستار قصه‌خوانی دوباره بودند که دوباره هم برای آن‌ها خوانده شد.

جالب این است که تا پایان کلاس همکاری بیش‌ازپیش در بین آن‌ها دیده می‌شد.

مربی: انیس سراوانی

محل اجرا: پیش‌دبستانی هجرت زابل

بیشتر بخوانید: