موضوع: آموزش روستا و حیوانات مزرعه

تلفیق کتاب فارسی و نگاره به‌به چه روستایی همچنین کتاب داستان با آموزش نگاره کتاب فارسی

از اول سال تا حالا دوبار کتاب مرغ سرخ پاکوتاه را خواندم. بچه‌ها این کتاب را خیلی دوست دارند و صدای حیوانات را در می‌آورند و با حیوانات اهلی و مزرعه آشنا شدند.

دانش‌آموزان بعد از قصه‌خوانی خود را در نقش حیوانات مزرعه تجسم می‌کردند، خصوصاً حیوانات تنبل.

مربی: مرضیه کی‌خا

بیشتر بخوانید: