کتاب مهمانی هیولاهای دندان نوشته: دکتر رایکو را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش کتاب توسط بچه‌ها اجرا شد.

مربی: مربم ناصری

محل اجرا: کتابخانه استاد هه ژار ربط، آذربایجان غربی