کتاب موش مترو نوشته: باربارا رید را بلندخوانی کردیم. ضمن لذت بردن بچه‌ها از داستان هر کدام از بچه‌ها برای خود از داستان تعبیری کردند که مانند موش کتاب داستان ما باید تصمیم بگیرند که به آخر تونل سفر کنند. در مسیر سفر کردن به آخر تونل احتمال این را دادند که صدمه ببیند و یا با دوست‌های ناباب آشنا شوند، زخمی شوند و یا زخم زبان بشنوند. اما هرگز نباید دست از مسیر زندگی بردارند. تا اینکه به سرزمینی زیباتر از آن چه در خیال و رویا می‌دیدند برسند. در آخر هم با خواندن چند شعر زیبا از طرف بچه‌ها  برای مادرهایشان که می‌گفتند «ما گلهایی هستیم که ریشه‌هایمان مادرانمان هستند» به پایان رسید.

مربی: مریم ناصری

محل اجرا: کتابخانه استاد هه ژار شهر ربط، آذربایجان غربی