بلندخوانی کتاب موهایم را شانه‌ نمی‌زنم، محمودآباد، آبان 96

هدف: آشنایی کودکان با بهداشت فردی.

امروز با کودکان کتابی را بلندخوانی کردیم که برایشان جالب بود. البته قبل از بلندخوانی از کودکان پرسیده شد که

بهداشت فردی یعنی چه؟

کودکان گفتند: دستمونو بشوریم، مسواک بزنیم، حمام کنیم و…

فعالیت انجام‌شده: کشیدن عکس دختر و پسر روی مقوا و گذاشتن مو با برگ توسط کودکان که به دو گروه تقسیم‌شده بودند.

وسایل موردنیاز: مقوا، چسب، برگ‌پهن و باریک

هدف از فعالیت انجام‌شده: آشنایی با موی تمیز شانه کرده با موی به‌هم‌ریخته، آشنایی با برگ پهن و باریک.

مربیان: انگوری، اسدنژاد

بیشتر بخوانید: