برگزاری نشست‌های داوطلبانه‌ی بلندخوانی با کودکان در وضعیت بحرانی بعد از زلزلزه آبان ۹۶ و انجام فعالیت مرتبط با کتاب‌های خوانده شده برای بهبود وضع آن‌ها.

محل اجرا: سرپل‌ذهاب

بیشتر بخوانید: