بچه‌ها برای اجرای این نمایش بسیار ذوق‌زده بودند. شخصیت‌های داستان را از روی دست نامه جدا کرده و باعلاقه رنگ آمیزی کردند و روی مقوا چسباندند. هرکدام از قبل انتخاب کردند که می‌خواهند نقش کدام شخصیت را اجرا کنند. از شدت هیجان، حتی زنگ تفریح هم از کلاس بیرون نرفتند.

مربی: زینت سپاهی

محل اجرا: سراوان

     بیشتر بخوانید: