کتاب هفت رویای کلاغ نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را بلندخوانی کردیم. سپس نمایش کتاب توسط دانش‌آموزان در حیاط اجرا شد.

آموزگار: فاطمه میرمحمد کاشی

محل اجرا: دبستان لاله های انقلاب، پاکدشت