بلندخوانی تلفیقی واژه نامه چیستانی و داستانک های نخودی با کودکان بازمانده از تحصیل(پایه‌ی دوم)

برای فعالیت بعد از بلندخوانی: تک‌تک بچه‌ها یک واژه را توضیح می‌دادند و بقیه می‌بایست واژه را حدس می‌زدند.

مربی: طاهره مدی

محل اجرا: تهران، فرحزاد، موسسۀ توانمندسازی مهروماه