با کمک مدیر، اهالی محل و دانش‌آموزان داخل کلاس فرش پهن کردیم.

دانش‌آموزان کاملاً مشارکت گروهی داشته و کلی شور و هیچان نشان دادند.

جهت آموزش واک (آ -ا) از شعرخوانی استفاده شد. هم کار گروهی انجام دادند و هم با شعرخوانی و قصه‌گویی و آشنا شدن با اسم حیواناتی که با واک (آ) شروع می‌شد از درس امروز لذت برده و بریشان هیجان خاصی داشت. به نظرم در یادگیری‌شان تأثیر خوبی داشت.

محل اجرا: مدرسه زین‌العابدین، اسماعیل‌آباد، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: