کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها نوشته‌ی: موریس سنداک را بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی کتاب را به کمک بچه‌ها و اسرین عزیزپور در قالب نمایش اجرا کردیم، که باعث شادی بچه‌ها شد. همچنین کودکان یاد گرفتند که وقتی نافرمانی می‌کنند از طرف پدر یا مادر خود تنبیه می‌شوند و این دلیل بر اینکه دیگر خانه محیطی امن و آرام برای آن‌ها نیست نمی‌شود. همه‌ی ما می‌توانیم با هم بازی کنیم بدون اینکه به یکدیگر آزار یا ضربه‌ای وارد کنیم.

مربی: مریم ناصری

محل اجرا: کتابخانه استاد هه ژار، آذربایجان غربی