امروز کودکان مهدکودک برای آشنایی با آوای جدیدی با سی‌بی‌لک همراه شدند.

امروز داستانک پنجم از بخش اول کتاب آواورزی را به کودکان آموزش دادیم.

در ابتدای کلاس با اجرای نمایش حالت راه رفتن و غذا خوردن الاغ از کودکان خواستیم تا حدس بزنند که امروز با چه حیوانی آشنا می‌شوند .

سپس داستانک را بلندخوانی کردیم و پس از تمرین کودکان نمایش داستان را اجرا کردند.

پس از آموزش کامل داستانک به کودکان با همکاری یکدیگر با برگ درختان یک الاف درست کردیم و روی دیوار نصب کردیم.

برای رشد جسمانی ظریف کودکان و تقویت عضلات دستشان در آخر کلاس کودکان خمیر بازی کردند.

مربی: رمضانی