بلندخوانی کتاب چه چه چه یه بچه برای بچه‌های پیش‌دبستانی و درست کردن عروسک انگشتی خرگوش و اجرای نمایش برای فعالیت بعد از بلندخوانی.

مربیان: خانم‌ها سیری، ماهو و نعمتی از خانه فرهنگ محمود

محل اجرا: مدرسه علامه مجلسی روستای حاجی آباد، شهرستان پاکدشت