کتاب چه و چه و چه یک بچه نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را برای کودکان مهد بلندخوانی کردم. برای فعالیت قبل از بلندخوانی جلد کتاب را نشان دادم و پرسیدم چه چیزی می‌بینید؟ در مورد خرگوش صحبت‌های زیادی شد اینکه کجا زندگی می‌کند؟ غذایش چیست؟ اینکه خود خرگوش غذای کدام یک از جانوران است؟ چطور شکارچیان آن‌ها را شکار می‌کنند؟ برای محافظت از آن ها چه می‌شود کرد؟
در هنگام خواندن کتاب و شمارش بچه خرگوش‌ها، بچه‌ها نیز من را همراهی می‌کردند و با هم کتاب را می‌خواندیم. در پایان درخواست کردند که دوباره کتاب را برای‌شان بخوانم این بار تعداد بیشتری از بچه‌ها در خواندن و تکرار اعداد همکاری داشتند .
برای فعالیت بعد از بلندخوانی در دو صفحه‌ی آخر کتاب اعداد را یک بار دیگر با هم با آواز خواندیم.
مربی: شیدا رسولی
محل اجرا: کتابخانه روناکی مکریان گوگ‌تپه، استان آذربایجان غربی