بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه، یک بچه»
آموزگار:مهدی پارساپور
مکان برگزاری: کوهدشت، روستای سفید قبله ضرون، مدرسه‌ی شهید احمد قبادی