بعدازظهر روز سه شنبه مورخه ۱۸/۷/۹۶ به مناسبت هفته ملی کودک، کودکان پیش دبستانی هدف را به کتابخانه بردم بچه‌ها با شور وهیجان زیاد قدم‌هایشان را بسوی کتابخانه برمی‌داشتند.
وقتی هم به کتابخانه رسیدیم کتابدار کتابخانه خانم ناصری با آغوش گرم از کودکان استقبال کرد وبلافاصله شروع به صحبت کردن با آن‌ها کرد. از کتابخانه و شخصیت معروف استاد هژار(ماموستا هه ژار) برای آن‌ها گفت. بچه‌ها از خانم ناصری در مورد استاد هژار سوال کردند ودر خواست عکسی ازاستاد هژارکردند.
سپس خانم ناصری کتاب چیروکی په نیره‌ک را برای آن‌ها بلندخوانی کرد. بچه‌ها با علاقه فراوان به وی گوش می‌دادند و از شنیدن داستان لذت می‌بردند! در پایان داستان از خانم ناصری در خواست کتاب کردند و خانم ناصری هم با درخواستشان موافقت کرد وقسمت کتاب کودکان رابه آن‌ها نشان داد و گفت که هرکتابی که دوست دارید بردارید، هر کدام از بچه‌ها برای خود کتاب انتخاب کردند وصفحه به صفحه کتاب را ورق می‌زدند. بعد از نگاه کردن، کتاب را سر جایش می‌گذاشتند.