مربیان در طرح «با من بخوان»، مدام در حال کشف و آموزش راه‌هایی برای لذت‌بخش‌تر کردن فرآیند کتابخوانی برای کودکان هستند. در این راستا، کارگاه «بلندخوانی» کتاب برای مربیان خانه کودک در « خانه فرهنگ محمود آباد» برگذار شد. در این کارگاه مربیان با شیوه‌ی بلندخوانی کتاب‌ها، متل‌ها و ویژگی‌هایشان، عناصر داستان، نقاط شروع و پایان داستان‌ها، نکاتی درباره‌ی انتخاب کتاب‌های باکیفیت و هم چنین داستان‌های مصور، آشنا شدند‌.