کارگاه فضاسازی در کتابخانه‌های کودک‌محور که در تاریخ تیر ۹۶ تشکیل شده است.