برگذاری کارگاه نمایش و بلندخوانی در آذر 96 با همکاری دبستان شناختی مهرگان

آموزشگر: سهیلا فلاح‌پور

محل اجرا: سرپل ذهاب، کرمانشاه