برگذاری کارگاه نمایش و بلندخوانی در آذر ۹۶ با همکاری دبستان شناختی مهرگان

آموزشگر: سهیلا فلاح‌پور

محل اجرا: سرپل ذهاب، کرمانشاه