در ابتدا حضور و غیاب، گفت‌وگو در مورد اینکه دیروز بعد از خروج کلاس چه‌کارهایی انجام داده‌اید؟ را بیان کردند.

کتاب کاری برای مادر که از قبل انتخاب‌ شده بود، برای کودکان بلندخوانی شد.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

۱- آشنایی کودکان با مفهوم کوچک و بزرگ
۲- کوک‌ کردن به مادر
۳- شناخت و خودآگاهی از خود
۴- آشنایی در مورد نویسنده و مترجم چه کسانی هستند.
۵- و …
در نظر گرفته ‌شده بود.

فعالیت در حین بلندخوانی:

از کودکان خواسته شد که با دقت به خواندن و تصاویر کتاب توجه کنند که بعد از بلندخوانی می‌خواهیم یک کار خیلی قشنگ را با هم انجام دهیم و اگر خوب گوش و نگاه نکرده باشید، نمی‌توانید مشارکت داشته باشید.

خوشبختانه کودکان خیلی توجه داشتند و به سؤال‌ها جواب می‌دادند.

به‌طور مثال:
گوساله قصه بین دوراهی مانده بود که حرف سنجاب را گوش کند یا عمو اسب را گوش کند؟
کودکان یک ‌صدا گفتند: عمو اسب درست می‌گوید.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

با توجه به کتاب، یک روز قبل صحنه‌ای از کتاب با نمد و پارچه طراحی‌ شده بود و امروز توسط کودکان توالی و اجرای نمایش انجام شد. کودکان چقدر از این فعالیت لذت بردند و مشارکت می‌کردند. یکی از نونهالان می‌گفت: منم می‌خواهم عمو اسب باشم و به‌جای آن حرف بزنم.

البته در این جمع کودکانی هم بود که غرق صحنه و رنگ‌های موجود بر روی پارچه شده بودند و به آن‌ها نگاه می‌کردند و حتی لمس می‌کردند تا بهتر درک کنند که چگونه ساخته‌شده است.

بیشتر بخوانید: