کتابخانه سیار تابستانی بریچی_

کودکانی که چندین سال است در برنامه‌ی «با من بخوان» شرکت کرده اند، امسال در تابستان هم از کتاب جدا نمی‌شوند.

کتابخانه سیار تابستانی بریچی_

مربی برتر: جلیل بریچی

سیستان و بلوچستان_ « عشایر_زاهدان »