کتاب آبی کوچولو را برای بچه‌های پایه چهارم  بلندخوانی کردیم. قبل از نشست بلندخوانی: لیوان سفالی را شکستیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی: به مرمت لیوان‌های شکسته پرداختیم و جورچین‌های دست ساز را در گروه‌های جداگانه  تکمیل کردیم.

مربی: لیلا پورکریمی

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران